Bygg & Entreprenörer

  • Dokumentation av byggen
  • Inspektioner
  • Marknadsföringsmaterial

Byggfotografering är ett bra sätt att dokumentera bygget av en fastighet. Ni får en unik vy och känsla över hur det växer fram. Från första spadtaget till en färdig fastighet kan ni följa utvecklingen – och bevara ert projekt till eftervärlden på ett spännande, levande sätt.

Har ni ett markområde som skall prospekteras? En flygbild/film med den tänkta bebyggelsen ger en klar bild över hur det kommer att se ut redan innan området är bebyggt. Möjligheterna med flygfoto/film är många.

Riggen Bostadsrätter Karlshamn

HÖGHÖJDSINSPEKTION

Höghöjdsinspektion är ett alternativ till skylifts för inspektion av höga, svårtillgängliga byggnader. Tak, vindkraftverk, kyrktorn eller hängrännor på ett höghus är utmärkta exempel på områden där en höghöjdsinspektion från oss är ett bättre alternativ.

Kunden anger vilka områden som skall inspekteras. Vi flyger upp och hovrar på c:a 3-4 meters avstånd från det område som skall inspekteras. En serie bilder alternativt film tas, och kunden kan följa arbetet live nere på marken, via en monitor. Efter avslutat uppdrag får ni bilder/fil överförd till önskat lagringsmedia.

Riggen bostadsrätter Karlshamn

Kontakta oss gärna!

Unika Upplevelser Nordic AB

Dalgången 11
37437 Karlshamn

Mail: info (a) unikaflygfoton.se

Orgnr: 556872-5807 | Innehar F skatt

DRÖNAREN GÖR DET SVÅRA JOBBET ENKELT!